Mời các bé cùng đến với hoạt động LQCV với đề tài: LQCC: o, ô, ơ