Tuy hàng năm có sự thay đổi về nhân sự trong nhà trường, nhưng năm 2021-2022 các vị trí việc làm cốt lõi của tổ văn phòng không có nhiều thay đổi: gồm  01 kế toán, 01 văn thư, 01 ...